Obnova BD, nadstavby

Bytový fond na Slovensku je značne zastaraný a vlastníkom bytových domov chýbajú finančné prostriedky nevyhnutné na rekonštrukcie, ktoré sú v mnohých prípadoch nákladné.

Na základe dohody s vlastníkmi zabezpečíme financovanie prostredníctvom podpory zo štátneho fondu rozvoja bývania, komerčného úveru, respektíve z vlastných zdrojov ( napr. oprava strechy, zateplenie objektu, výťah… ).

Formou nadstavby, alebo dostavby podkrovných bytov, na báze zmluvy o výstavbe, poskytnutí strešného priestoru, plochej strechy, prípadne existujúceho nebytového podkrovia, vieme zabezpečiť financovanie bez nadmerného zaťaženia a neúmerného zvyšovania tvorby fondu opráv.

Nadstavby

Nadstavby Nadstavby sú rozumným riešením vylepšenia súčasnej stavby s cieľom zvýšiť jej možnosti ubytovania, zväčšiť vnútorné priestory či dizajnovo skrášliť bytové domy. Každá nadstavba je postavená na základe dôkladne premyslených technológií, metód a postupov, ktoré vedú k jedinečnému výsledku.

Možnosti našej spoločnosti Dextram sú flexibilné a náš školený tím je tak schopný splniť prakticky akékoľvek požiadavky zo strany klienta. Vytvárame priestory, v ktorých ľudia radi trávia čas.