Strechy

Obnova striech bytových domov v minulosti vo väčšine prípadov prechádzala iba tzv. plátaním a prelepovaním bublín a trhlín.

Pri kompletnej obnove bytového domu a požiadavkách hlavne na tepelnotechnické vlastnosti strešných konštrukcií sa zameriavame predovšetkým na správne určenie tepelnej izolácie podľa energetického posúdenia.

Veľmi dôležitou súčasťou pri obnove striech, najmä plochých, je správna aplikácia zatepľovacej vrstvy okolo rôznych prestupov a najmä vyhotovenie detailov hydroizolačnej vrstvy, ktorá môže byť vyhotovená napr. z modifikovaných asfaltových pásov novej generácie, alebo PVC fólií.

Pri detailoch treba dbať dôraz na zabezpečenie pochôdznosti striech v prípadoch, keď je na strechách umiestnené väčšie množstvo anténnych, telekomunikačných, prípadne klimatizačných prvkov, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu a kontrolu.

Súčasťou obnovy strešného plášťa, by mal byť riešený i detail zateplenia atiky a správna montáž klampiarskych prvkov, predovšetkým v prípadoch realizácie zateplenia obvodového plášťa.