Zdravotechnika

Neoddeliteľnou súčasťou obnovy bytového domu, okrem vonkajších častí, ako je napríklad zateplenie fasády, alebo zateplenie strechy, by mala byť i kompletná rekonštrukcia vnútorných rozvodov zdravotechniky.

Rekonštrukciu odporúčame realizovať kompletne – s výmenou všetkých inštalácii v stupačke, ako napr. kanalizácia, voda teplá, studená, cirkulácia, plyn a v neposlednom rade i vzduchotechnika.

Na trhu sa ponúka viacero kvalitných výrobcov s materiálmi, ktoré spĺňajú najnáročnejšie požiadavky, napr. na odhlučnenú kanalizáciu.

Súčasťou výmeny rozvodov, by malo byť i zaizolovanie potrubí podľa aktuálne platných noriem.